• lär av mästare

  •  

  • träna sinne och kropp

  • fungera i team

  • målfokusering

  •  

  • må bra i motgång

  • påverka resultat

  • framgångsfaktorer

”Hur kan jag hantera mina känslor när det går dåligt?”
”Vad kan jag göra annorlunda för att lyckas nästa gång?”
”Utveckla din känsla av egenvärde och din tilltro till dina förmågor!”

Föreläsningar

 

Hantera vardagens stress bättre

 

Hur kan du använda kroppens stressystem till din fördel och vilken stress är ohälsosam och hämmar dina prestationer? Har du balans mellan krav och resurser? Har du tillräckligt hög grad av meningsfullhet i det du gör? Du får stresshanteringsverktyg som är direkt tillämpbara i vardagen och verktyg för återhämtning och uppladdning. Du får stöd i processen att balansera hälsa, arbete och familj.

 

• 3,5 tim  

 

Att känna trygghet i förändringar

 

Förändringar utmanar ofta människans behov av att känna igen sig. Behovet av yttre trygghet kan många gånger begränsa våra möjligheter. Denna föreläsning bjuder in till att öka medvetenheten om dina tankemönster, din inre trygghet & dina försvarstekniker i samband med förändringar? Behöver du bli mer möjlighetsorienterad och mindre problemfokuserad? Vilka pedagogiker fungerar i förändringsprocesser?

 

• 3,5 tim

 

Seminarieserie

 

Personligt förebildskap för en välmående & produktiv organisation


Seminarieserie i upp till fem delar för alla som utövar ledarskap på sitt arbete.


FÖRELÄSNING 1  Hälsa & Mental träning
• Vad är effektivitet?
• Återhämtning
• Energieffektivitet & hälsa
• Inre och yttre motivation

 

FÖRELÄSNING 2     Stresshantering
• Den inre dialogen
• Att skapa arbetsglädje
• Möjligheterna när förutsättningar ändras
• Verktyg för stresshantering

 

FÖRELÄSNING 3    Självbildsträning
• Inre och yttre trygghet
• Förhållningssätt vid förändringar
• Attitydträning
• Flexibelt tänkande

 

FÖRELÄSNING 4     Prestera & Må bra
• Att skapa flyt
• Det ideala prestationstillståndet
• Tålamod och koncentrationsträning
• Framgångsattityder

 

FÖRELÄSNING 5    Ditt personliga ledarskap & målinriktad mental träning
• Medveten förstärkning av önskade tankebanor
• Olika typer av mål
• Förebildsskap & hur du bygger förtroende och närhet
• Ledarskapsperception

 

”Personalen tyckte att föreläsningen var väldigt inspirerande och fick dem att tänka på sådant de inte brukar ’utanför ramarna’.”

 Agneta Simonsson, Manager of Service Administration, Telenor Sverige AB

 

”Du gjorde ett kanonjobb hos oss.”

 Björn Persson, Personalchef, Lindab