• lär av mästare

  •  

  • träna sinne och kropp

  • fungera i team

  • målfokusering

  •  

  • må bra i motgång

  • påverka resultat

  • framgångsfaktorer

”Hur kan jag hantera mina känslor när det går dåligt?”
”Vad kan jag göra annorlunda för att lyckas nästa gång?”
”Utveckla din känsla av egenvärde och din tilltro till dina förmågor!”

Samtal

 

Expanderas samtalsmetodik har sin grund i det lösningsfokuserade förhållningssättet där du bemöts i dina utmaningar för att sedan förstärkas i det som fungerar och frågeställningen är hur klienten kan ta fram mer av detta.

 

Avstamp sker i den framtida målbilden och vi identifierar tillsammans framgångsrecepten.

 

Vi arbetar även enligt den mentala träningens utvecklingsmodell som står för livslång personlig utveckling där mänsklig potential frigörs genom att klienten inspireras i att investera i sig själv, sin hälsa och sitt inre. På detta sätt blir du bättre på att hantera livets utmaningar och vågar ta offensivare beslut i dina önskvärda förändringsprocesser.

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) används framförallt genom sina beteendeanalyser, men också vid behov av inlärningspsykologi, behandling av fobier, ökad medkänsla till sig själv mm

 

Den mentala träningen integreras även i processen genom sina många användbara verktyg som är utformade för att göra direkt nytta i vardagen samt de mentala träningsprogrammen som med sin målprogrammering påskyndar dina önskvärda förändringar.

 

Expandera har två huvudinriktningar på samtal i mental träning:

 

Att tävla med glädje


Skapa mer flyt i din idrott och få verktyg för livet samtidigt

• Det ideala prestationstillståndet                      

• Få full tillgång till din potential när du presterar

• Att vara tänd men inte spänd

• Den vinnande känslan

• Bättre resultat

För barn, tonåringar och elitidrottande vuxna

 

 

Upplev mindre stress i vardagen


Vill du ha stöd i att etablera hållbara livsstilsförändringar?

• Hur kan du använda din kropps stressystem till din fördel?

• Vilken stress är ohälsosam och hämmar dina prestationer?

• Har du balans mellan krav och resurser?

• Har du hög känsla av meningsfullhet och sammanhang i livet?

• Vill du ha stöd i processen att balansera arbete, familj och hälsa?

• Praktiska stresshanteringsverktyg

 

"Sedan vår dotter började på samtal hos Mats så har vi upplevt en enorm skillnad i både skolarbete och inom hennes idrott. Där hon tidigare var spänd och inte riktigt trodde på bra resultat så tar hon nu an sig varje prov/match med ett mycket stort självförtroende och är positivt inställd inför varje tillfälle. I det vardagliga livet har vi också märkt ett helt annat lugn hos henne i och med att skola/idrott har fungerat bättre. Vi kan verkligen rekommendera mental träning hos Mats."

 

    Patrik & Roberta

 

"Tack för all hjälp!!! Kunde inte gjort allt detta utan att ha fått alla nerver och det mentala på plats när det gällde som mest. Denna förmåga finns nu med mig oavsett utmaningar framöver. Kan inte beskriva hur tacksam jag är!

 

    Oliver Åström Möller sensationell, individuell bronsmedaljör i VM i hopprep

    För dig som vill se Oliver i aktion