• lär av mästare

  •  

  • träna sinne och kropp

  • fungera i team

  • målfokusering

  •  

  • må bra i motgång

  • påverka resultat

  • framgångsfaktorer

”Hur kan jag hantera mina känslor när det går dåligt?”
”Vad kan jag göra annorlunda för att lyckas nästa gång?”
”Utveckla din känsla av egenvärde och din tilltro till dina förmågor!”

Utbildningar

 

Personlig Mental Tränare (PMT) 11-12 mars 2021

 

I vår utbildning till personlig mental tränare arbetar vi utifrån en utvecklingsmodell som stödjer oss när vi tar beslut och hanterar nya utmaningar.

 

Du tränas i att använda verktyg som tar fram mer glädje och mer av din potential när du arbetar. Utbildningen kan användas som en yrkesutbildning eller som kompetensutveckling för dig som vill integrera mental träning i din nuvarande yrkesroll.

 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med idrott, friskvård och hälsa, skola och pedagogiska verksamheter, ledarskap, organisation och personalutveckling. Vård, omsorg och socialt arbete.

 

• 14 dagar (7 utbildningsblock à 2 dagar under 7 mån).  Ladda ner PDF

 

 

Kurser

 

Mind your step 1


Är din vardag lugn och harmonisk? Hinner du med allt du vill och i rätt tid? Gör du oftast det du är bäst på?

Mats Björk, Expandera och Fredrik Emmerfors, Ljudambassaden ger introduktionskursen ”Mind Your Step 1” i Malmö. Kursen består av fyra tillfällen, med 2 veckor mellan varje tillfälle.

Teman för de fyra gångerna är:
* Medveten närvaro och stresshantering
* Tid som tillgång
* Att jobba med hjärnan istället för mot den
* Ta kontroll över din vardag

Kursen innehåller både teoretiska avsnitt och praktiska övningar, och i kursupplägget ingår att deltagarna jobbar med övningar och metoder mellan gångerna. Kaffe och fika ingår varje gång.

 

• 4 dagar (dagtid eller kvällstid) Ladda ner PDF

 

Slutsnackat!

 

Baskurs i motivations- och förändringsarbete. Du lär dig sätta inspirerande mål som skapar fokus och engagemang! Du arbetar med att ta fram tydliga mål, tändande målbilder och andra verktyg för att hålla din motivation glödande tills du nått dina mål. Du bygger upp ditt självförtroende genom att tränas i att sätta delmål på en genomförbar nivå.

 

Att känna trygghet i förändringar handlar mycket om att stärka den inre tryggheten. Du utmanas i att bli medveten om dina tankemönster och försvarstekniker.

 

• 7,5 tim fördelat på tre kvällar.

 

”Jag är så nöjd med mitt beslut att gå utbildningen. Den har gett mig inspiration, värdefull feedback och accelererat min utveckling enormt.”

 Lina Lindell, miljöforskare och projektledare

 

 

”Roligaste och mest utvecklande utbildning jag någonsin medverkat i.”

 Camilla Gustafsson, frisör